Sie sind hier: 

Polski

Plan Miasta

Kraj zwi?zkowy

Mecklemburgia-Pomorze Przednie

Plan miasta

Plan Mecklemburgia-Pomorze Przednie

trasa krajowa B111/110 , w przysz?o?ci po??czenie z autostrad? A20 p??czenie kolejowe (p. rozk?ad jazdy - kolej niemiecka) z Berlina, Rostocku i Hamburga, jak równie? z granicy polsko-niemieckiej w Swionuj?ciu lotnisko regionalne Heringsdorf/Garz w odleg?o?ci 35 km przy krajowej drodze wodnej po?o?one nad cie?nin? Piana, wodne po??czenie z Zatok? Szczeci?sk? i Morzem Ba?tyckim jak i Skandynawi? i innymi krajami nadba?tyckimi

W zwi?zku z budow? autostrady A20 skróci si? znacznie czas dojazdu z kierunku Hamburga i Berl ina. Do uko?czenia budowy autostrady zalecamy podró?nym z regionu Hamburga (zachód) od zjazdu z autostrady Hagenow tras? przez Schwerin, Güstrow, Teterow i Demin do Wolgastu. Trasa ta jest jednak przez swoj? blisko?? do wybrze?a, szczególnie w okresie letnim silnie ucz?szczana. Z kierunku po?udniowego najlepiej jest wybra? autostrad? Berlin-Szczecin do zjazdu w kierunku Prenzlau, nast?pnie drog? krajow? 109 przez pi?knie krajobrazowo po?o?one okolice do miasta Prenzlau i przez Fürstenwerder-Woldegk-Friedland i Anklam do Wolgastu.

Wielu podró?nych wybiera drog? B96 przez Neubrandenburg i Anklam. Przy doje?dzie poci?giem na trasie Berlin-Stralsund nale?y przesi??? si? w Züssow i poci?giem UBB (Uznamska Kolejka K?pieliskowa) dotrze? do celu podró?y. Podró?ni z kierunku Swinouj?cia korzystaj? z linii UBB Ahlbeck-Wolgast. Przystanek kolejowy znajduje si? zaraz przy granicy (za bazarem niemieckim). Najbli?ej po?o?one lotnisko jest w Heringsdorfie na wyspie Uznam, dysponuje ono regularnymi po??czeniami lotniczymi mi?dzy wysp? i Berlinem-Tempelhof. Mi?o?nicy sportu wodnego mog? wybra? bezpo?redni? drog? wodn? z Berlina przez kana? Odra-Hawela, Odr? i Zalew Szczeci?ski do Wolgastu.

undefinedw ty?

Nach oben